GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównastrefa wiedzyMetoda ABC Excel – zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w logistyce do analizy ABC
MENU

Metoda ABC Excel – zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w logistyce do analizy ABC


Kategoria: Samouczek Excel , Kurs Excel
8Jun

Działalność logistyczna organizacji wymaga zarządzania informacjami o przepływie towarów i usług. Jeżeli przetwarzamy bardzo dużą liczbę informacji związanych z zarządzaniem przepływem towarów, niezbędne staje się zastosowanie metod analitycznych. 

Wykorzystanie metody abc w logistyce

Istotą metody ABC jest klasyfikacja asortymentu według malejącej wartości na trzy grupy:

- grupa A – zapasy „cenne”, stanowiące 5-20% liczebności asortymentowej zapasów, ale mające znaczny udział w ich wartości, sięgający 75-80%,

- grupa B – zapasy mające udział 15-20% zarówno w liczebności asortymentowej zapasów, jak i ich wartości;

- grupa C – zapasy o charakterze masowym, mające największy udział 60-80% w liczebności asortymentowej i bardzo 5% udział w liczebności w wartości.

 

Chcesz więcej?

  Zapraszamy na szkolenie Excel w Logistyce, Dystrybucji i Analizach sprzedaży w Twoim mieście!

 

Analiza zapasów z wykorzystaniem tej metody pozwala na zmniejszenie wymiarowości zagadnienia, umożliwiając tym samym koncentrację uwagi na pozycjach newralgicznych, determinujących ekonomiczne wyniki działalności logistycznej.

Istotą klasyfikacji ABC jest koncentracja uwagi na zasobach z grupy A i B, jako zasobach o większej ważności, czy też ważniejszych z punktu widzenia przydatności. Metoda ABC stosowana jest przy normowaniu i kontroli zapasów materiałowych, zaopatrzeniu materiałowym, sprzedaży i dystrybucji. 

rys.1

Metoda ABC Excel

Poniżej przedstawiono wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do analizy danych za pomocą metody: statycznej ABC, które grupują duże, niejednorodne zbiorowości w klasy.

rys.2

1) Wyliczenie wartości sprzedaży poprzez pomnożenie ceny jednostkowej i ilości.

rys.2

2) Wyliczmy na jakiej pozycji znajduje się dana wartość w całej kolumnie wartościKorzystamy z formuły  POZYCJA i wybieramy jako pierwszy parametr naszą wartość z danej linijki (E2), a jako drugi parametr wartości ze wszystkich linijek (zakres E2:E15), jako trzeci parametr: 0.Formuła ma postać: POZYCJA(E2; $E$2:$E$15;0

rys.3

3) Dalej chcemy policzyć bieżącą sprzedaż, a mianowicie cenę do danej pozycji produktu. Zastosujemy to funkcję SUMA.WARUNKÓW, która za argumenty przyjmuje: zakres na jakim sumujemy – u nas to będzie E2:E15, kryteria zakresu, czyli po jakich kryteriach będzie ten zakres określony – u nas zakres: F2:F1, oraz bezpośrednie kryterium, czyli dana pozycja na liści i tu użyjemy: "<="&F2, czyli mniejsze, bądź równe aktualne pozycji na liście.

rys.4

4) Następnie liczymy sprzedaż bieżącą procentowo, czyli dzielimy aktualną sprzedaż bieżącą przez max ze wszystkich wartość. Jest to formuła: G2/MAX($G$2:$G$15)

rys.5


5) Ilość bieżąca jest liczona analogiczne jak suma bieżąca tylko na bazie Ilości, a nie tak jak dla sumy bieżącej na bazie wartości sprzedaży. Formuła wygląda następująco: SUMA.WARUNKÓW(D2:D15;F2:F15; "<="&F2)

rys.6

6) Również analogicznie sytuacja odnosi się do wyliczenia procentowej ilości bieżącej.  Czyli stosunek bieżącej ilości do maksymalnej wartości ze wszystkich bieżących ilości. Formuła: I2/MAX($I$2:$I$15)

rys.7

7) Aby wyliczyć klasę do której będzie należeć dana pozycja musimy stworzyć tabelę pomocniczą, w której będziemy wyliczać sumę wszystkich sprzedanych produktów pomnożoną przez odpowiedni procent ( 5, 15, lub 80). Formuła z jakiej tu skorzystamy to: D18*SUMA($D$2:$D$15).

rys.8

8) Do wyliczenia klasy skorzystamy z formuły jeżeli – Jeżeli wartość bieżąca jest mniejsza od ilości bieżącej wyliczonej dla klasy A to wypisz A, jeżeli nie to, czy wartość bieżąca jest mniejsza od ilości bieżącej wyliczonej dla klasy B? Jeśli tak to wypisz B, w przeciwnym razie wypisz C. Jest tu użyta formuła jeżeli w formule jeżeli. Cała formuła ma postać: JEŻELI(I2<$E$18;$C$18;JEŻELI(I2<$E$19;$C$19;$C$20))

rys.9


Ostateczna wersja wyliczonych klas:

rys.10

 

Licencja Creative Commons
Metoda ABC Excel – zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w logistyce do analizy ABC by Cognity is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe License.

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl