cognity

Excel Samouczek- Skróty klawiszowe cz. II (Skróty dotyczące wprowadzania danych)

W poprzednim artykule przypomniane zostały skróty klawiszowe w Excelu, które dotyczły klawiszy funkcyjnych. Za pomocą skrótów klawiszowych możemy usprawnić również swoje wprowadzanie danych do arkuszy oraz przyspieszyć swoją pracę w komórkach oraz pasku formuły.

14 maja 2016
blog

Skróty do wykorzystania w trakcie wprowadzania danych do arkuszy

F4 lub CTRL+Y  Aby powtórzyć ostatnią czynność
CTRL+D Aby wypełnić w dół
CTRL+R  Aby wypełnić w prawo
CTRL+SHIFT+F3 Aby utworzyć nazwy z etykiet wierszy lub kolumn
CTRL+ENTER  Aby wypełnić zaznaczoną komórkę bieżącą pozycją
CTRL+DELETE Aby usunąć tekst do końca wiersza
SHIFT+F2 Aby edytować komentarz komórki
SHIFT+ENTER Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę do góry w zaznaczonym obszarze
SHIFT+TAB Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w lewo w zaznaczonym obszarze
ALT+ENTER Aby rozpocząć nowy wiersz w tej samej komórce
ESC Aby anulować edycję zawartości komórki
ENTER Aby zakończyć edycję zawartości komórki
BACKSPACE Aby usunąć znak na lewo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar
DELETE Aby usunąć znak na prawo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar
HOME Aby przejść do początku wiersza
ENTER Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w dół w zaznaczonym obszarze
TAB                                     Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w prawo w zaznaczonym obszarze
Klawisze strzałek Aby przejść o jeden znak do góry, w dół, w lewo lub w prawo
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments